Vil du bli medlem hos oss?


Sesongen 2023/2024 er dette gjeldende for Våre Nordbyanere:


Priser:
Aspiranter: 1500 kr høstsemester og 1500 kr i vårsemesteret
Ordinært medlem: 2000 kr høstsemester og 2000 kr i vårsemesteret

Vi har søskenmoderasjon


Treningstider

Nordby drill har samarbeid med Nordby Sportdrillklubb om treningstid da vi også samarbeider om trenerkrefter.
Vi trener i Solberghallen mandag, torsdag og søndag fra klokken 18.

I tillegg har vi noen tilbud i mindre lokaler tirsdag og onsdag.

Våre drillere får utvikle konkurranseprogrammer over tid. De av våre utøvere som har mange soloer må få nye koreografier gjennom egenbetalte privattimer.