Styrket klubben med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Takket være hjelp fra Sparebankstiftelsen DNB har Nordby drill denne høsten gjennomført en kursserie for klubbens juniortrenere. Resultatet har styrket både klubben og de enkelte trenere og har stor verdi for klubben.

23.10.2022


-Nordby drill vokser og vi trenger flere som ser og kan hjelpe de yngste medlemmene våre. Det at vi nå får utdannet våre eldste utøvere til å bli gode og trygge trenere i klubben mener vi styrker både de unge og mer rutinerte medlemmene våre og dermed også klubben vår, sier styreleder Trond Hagen. Han er takknemlig for den hjelpen Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med for å få et undervisningsopplegg på plass.

Bygger kompetansen internt
I utgangspunktet skulle de eldste utøverne gå kurs utenfor klubben. Men i etterdønningene etter pandemien ble det vanskelig. Derfor har Nordby drill med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB utviklet et helt eget undervisningsopplegg internt i klubben.

-Juniortrenerne våre har fått et supert opplegg, men kursing over flere helger i hvordan de skal få lært bort og undervist små og store grupper i drill på en tygg måte, forteller styremedlem Lill Listrøm. Hun har lang erfaring som treningsinstruktør og har sammen med hovedtrener Annetta Lucero vært med å bygge opp undervisningsopplegget for juniortrenerne. I tillegg til drillundervisning har juniortrenerne også fått opplæring i trygge styrkeøvelser, og god oppvarming som skal forebygge skader.

Ikke mulig uten støtte.
Uten støtten fra Sparebankstiftelsen DNB hadde det vært vanskelig for klubben å få stablet et så godt tilbud på bena for de unge trenerne. Og støtten fortsetter å gi noe med stor verdi tilbake til klubben.

- Etter å ha gjennomgått kursing har juniortrenerne nå videreopplæring på timene til de yngste. Her får hovedtrener hjulpet juniortrenerne i en trenersituasjon, og korrigert om noe er vanskelig.
-Modellen på juniortrenerutviklingen vår bidrar til at de eldste utøverne våre får vært mye også i klassene til de yngste. Det gjør de yngste tryggere på de eldste medlemmene våre. Resultatet er at vi har flere trenerressurser på hver av de yngste og programmet bidrar til å styrke klubben på tvers av nivå og grupper, forteller Listrøm